SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
0988.186.098 (Mr. Khải) 0979.825.514 (Mr Thao)
21-01-2018 19:08:47

Đã qua sử dụng

MÁY ĐÀO MINI KUBOTA U20
Dung tích gầu: 0.055m3
MÁY ĐÀO MINI KUBOTA U20

MÁY ĐÀO MINI KUBOTA U20

MÃ: DH-11054-81508
MÁY ĐÀO MINI IHI 25UJ
Dung tích gầu: 0.06m3
MÁY ĐÀO MINI IHI 25UJ

MÁY ĐÀO MINI IHI 25UJ

MÃ: DH-03890-81608
MÁY ĐÀO HITACHI EX30UR(3)
Dung tích gầu: 0.07m3
MÁY ĐÀO HITACHI EX30UR(3)

MÁY ĐÀO HITACHI EX30UR(3)

MÃ: DTA7Z1-01593
MÁY ĐÀO HITACHI EX30UR(2)
Dung tích gầu: 0.07m3
MÁY ĐÀO HITACHI EX30UR(2)

MÁY ĐÀO HITACHI EX30UR(2)

MÃ: DTA7Z1-00517
MÁY ĐÀO SUMITOMO SH30J
Dung tích gầu: 0.07m3
MÁY ĐÀO SUMITOMO SH30J

MÁY ĐÀO SUMITOMO SH30J

MÃ: DH-0298
MÁY ĐÀO MINI IHI 30J
Dung tích gầu: 0.07m3
MÁY ĐÀO MINI IHI 30J

MÁY ĐÀO MINI IHI 30J

MÃ: DH-19180
MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM20SR
Dung tích gầu: 0.07 m3
MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM20SR

MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM20SR

MÃ: DH-00832
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM20SR
Dung tích gầu: 0.07 M3
MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM20SR

MÁY ĐÀO MITSUBISHI MM20SR

MÃ: DH-00621-81258
MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM20CR(1)
Dung tích gầu: 0.07m3
MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM20CR(1)

MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM20CR(1)

MÃ: DH-01254-81608
MÁY ĐÀO SUMITOMO SH30J
Dung tích gầu: 0.07 m3
MÁY ĐÀO SUMITOMO SH30J

MÁY ĐÀO SUMITOMO SH30J

MÃ: DH-0222-81758
MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM20T
Dung tích gầu: 0.07 m3
MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM20T

MÁY ĐÀO MINI MITSUBISHI MM20T

MÃ: DH-00109-81608
MÁY ĐÀO HITACHI EX30UR(1)
Dung tích gầu: 0.07m3
MÁY ĐÀO HITACHI EX30UR(1)

MÁY ĐÀO HITACHI EX30UR(1)

MÃ: DH-1693-81659
MÁY ĐÀO MINI HITACHI EX30UR
Dung tích gầu: 0.07m3
MÁY ĐÀO MINI HITACHI EX30UR

MÁY ĐÀO MINI HITACHI EX30UR

MÃ: DH-00517-81658
XE CUỐC MINI IHI 28J
Dung tích gầu: 0.07 m3
XE CUỐC MINI IHI 28J

XE CUỐC MINI IHI 28J

MÃ: DH-04093-81758
MÁY ĐÀO MINI IHI 20JX
Dung tích gầu: 0.07m3
MÁY ĐÀO MINI IHI 20JX

MÁY ĐÀO MINI IHI 20JX

MÃ: DH-00836
MÁY ĐÀO IHI 30J
Dung tích gầu: 0.07 m3
MÁY ĐÀO IHI 30J

MÁY ĐÀO IHI 30J

MÃ: DH-19180
MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-3(6)
Dung tích gầu: 0.08m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-3(6)

MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-3(6)

MÃ: DH-32051-82058
MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-3(5)
Dung tích gầu: 0.08m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-3(5)

MÁY ĐÀO KOMATSU PC28UU-3(5)

MÃ: DH-30854-72057
backtop