SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
Đang nâng cấp
18-10-2018 18:44:35

Đã qua sử dụng

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW150ES-6K
Dung tích gầu: 0.6m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW150ES-6K

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW150ES-6K

MÃ: DH-34126-79007
MÁY ĐÀO 06 KOMATSU PW150ES-6K
Dung tích gầu: 0.6m3
MÁY ĐÀO 06 KOMATSU PW150ES-6K

MÁY ĐÀO 06 KOMATSU PW150ES-6K

MÃ: DGA2Z9-30008
MÁY ĐÀO 06 KOMATSU PW160-7(1)
Dung tích gầu: 0.65 m3
MÁY ĐÀO 06 KOMATSU PW160-7(1)

MÁY ĐÀO 06 KOMATSU PW160-7(1)

MÃ: DH-50119
MÁY ĐÀO KOMATSU PW160-7
Dung tích gầu: 0.6m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PW160-7

MÁY ĐÀO KOMATSU PW160-7

MÃ: DH-50295
MÁY ĐÀO KOMATSU PW160-7(1)
Dung tích gầu: 0.65m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PW160-7(1)

MÁY ĐÀO KOMATSU PW160-7(1)

MÃ: DH-50330
MÁY ĐÀO KOMATSU PW150ES-6
Dung tích gầu: 0.65m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PW150ES-6

MÁY ĐÀO KOMATSU PW150ES-6

MÃ: DH-34024-79007
MÁY ĐÀO KOMATSU PW160ES-7K
Dung tích gầu: 0.65m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PW160ES-7K

MÁY ĐÀO KOMATSU PW160ES-7K

MÃ: DGB8Z0-40323
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW160ES-7K
Dung tích gầu: 0.65m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW160ES-7K

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW160ES-7K

MÃ: DH-40148
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HITACHI ZX190W-3
Dung tích gầu: 0.7 m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HITACHI ZX190W-3

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HITACHI ZX190W-3

MÃ: DGB8Z4-20067
MÁY ĐÀO 06 KOMATSU PW160-7EO
Dung tích gầu: 0.6m3
MÁY ĐÀO 06 KOMATSU PW160-7EO

MÁY ĐÀO 06 KOMATSU PW160-7EO

MÃ: DH-55190-81209
MÁY ĐÀO KOMATSU PW160-7EO
Dung tích gầu: 0.6m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PW160-7EO

MÁY ĐÀO KOMATSU PW160-7EO

MÃ: DH-55344
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP 1,1 M3 NEW HOLLAND MH8.6
Dung tích gầu: 0.73 m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP 1,1 M3 NEW HOLLAND MH8.6

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP 1,1 M3 NEW HOLLAND MH8.6

MÃ: DH-02144-81209
MÁY ĐÀO HITACHI ZX210W-3
Dung tích gầu: 0.8 m3
MÁY ĐÀO HITACHI ZX210W-3

MÁY ĐÀO HITACHI ZX210W-3

MÃ: DGKZK-02146
MÁY ĐÀO HITACHI ZX180W
Dung tích gầu: 0.65 m3
MÁY ĐÀO HITACHI ZX180W

MÁY ĐÀO HITACHI ZX180W

MÃ: DGKZK-10198
MÁY ĐÀO HITACHI ZX210W
Dung tích gầu: 0.8m3
MÁY ĐÀO HITACHI ZX210W

MÁY ĐÀO HITACHI ZX210W

MÃ: DGB8Z4-10051
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW110
Dung tích gầu: 0.4m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW110

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW110

MÃ: DGA5Z7-10226
MÁY ĐÀO KOMATSU PC03-1
Dung tích gầu: 0.02 m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PC03-1

MÁY ĐÀO KOMATSU PC03-1

MÃ: DLA0Z7-5043
MÁY ĐÀO KUBOTA U20
Dung tích gầu: 0.055m3
MÁY ĐÀO KUBOTA U20

MÁY ĐÀO KUBOTA U20

MÃ: DH-12788-81508
backtop