SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
Đang nâng cấp
15-11-2018 17:49:41

Đã qua sử dụng

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP YANMAR YB121W
Dung tích gầu: 0.25m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP YANMAR YB121W

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP YANMAR YB121W

MÃ: DH-00516
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW98MR-6
Dung tích gầu: 0.3m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW98MR-6

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW98MR-6

MÃ: DGA5Z8-00358
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP PW95(2)
Dung tích gầu: 0.3m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP PW95(2)

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP PW95(2)

MÃ: DGA2Z6-02961
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP EW140
Dung tích gầu: 0.45m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP EW140

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP EW140

MÃ: DGA2Z7-11079
XE ĐÀO KOMATSU PW130-6
Dung tích gầu: 0.5m3
XE ĐÀO KOMATSU PW130-6

XE ĐÀO KOMATSU PW130-6

MÃ: DH-30398-79007
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW130-6K(2)
Dung tích gầu: 0.5m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW130-6K(2)

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW130-6K(2)

MÃ: DGA5Z7-30121
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW140-7
Dung tích gầu: 0.5m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW140-7

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW140-7

MÃ: DH-55541
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW130-6K(1)
Dung tích gầu: 0.5m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW130-6K(1)

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW130-6K(1)

MÃ: DGA8Z8-30089
MÁY ĐÀO O5 KOMATSU PW140-7
Dung tích gầu: 0.5m3
MÁY ĐÀO O5 KOMATSU PW140-7

MÁY ĐÀO O5 KOMATSU PW140-7

MÃ: DH-55112-81209
MÁY ĐÀO 05 KOMATSU PW130-6K
Dung tích gầu: 0.5m3
MÁY ĐÀO 05 KOMATSU PW130-6K

MÁY ĐÀO 05 KOMATSU PW130-6K

MÃ: DLB2Z1-30513
MÁY ĐÀO KOMATSU PW130ES-6K
Dung tích gầu: 0.5 m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PW130ES-6K

MÁY ĐÀO KOMATSU PW130ES-6K

MÃ: DGA5Z9-31030
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HITACHI ZX130W(1)
Dung tích gầu: 0.5m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HITACHI ZX130W(1)

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HITACHI ZX130W(1)

MÃ: DH-10229-71209
MÁY ĐÀO HITACHI ZX130W
Dung tích gầu: 0.5m3
MÁY ĐÀO HITACHI ZX130W

MÁY ĐÀO HITACHI ZX130W

MÃ: DGB5Z2-10219
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW130-6K
Dung tích gầu: 0.55m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW130-6K

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW130-6K

MÃ: DGA8Z8-30080
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW130-7K
Dung tích gầu: 0.55m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW130-7K

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP KOMATSU PW130-7K

MÃ: DH-40326-81109
MÁY ĐÀO KOMATSU PW150ES-6K(2)
Dung tích gầu: 0.6 m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PW150ES-6K(2)

MÁY ĐÀO KOMATSU PW150ES-6K(2)

MÃ: DGKZK-30268
MÁY ĐÀO HITACHI ZX170W-3
Dung tích gầu: 0.6m3
MÁY ĐÀO HITACHI ZX170W-3

MÁY ĐÀO HITACHI ZX170W-3

MÃ: DGB5Z4-03040
MÁY ĐÀO KOMATSU PW150ES-6K(1)
Dung tích gầu: 0.6m3
MÁY ĐÀO KOMATSU PW150ES-6K(1)

MÁY ĐÀO KOMATSU PW150ES-6K(1)

MÃ: DGA8Z9-34032
backtop