SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
Đang nâng cấp
18-10-2018 23:33:53

Chưa qua sử dụng

Xe lu rung SAKAI SV900D
(Trọng lượng bản thân: 19.300kg)
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Xe lu rung SAKAI SV900D

MÃ: CHSV900D
Xe lu rung SAKAI SV900T-TV
LIÊN HỆ: 0919252691

Xe lu rung SAKAI SV900T-TV

MÃ: CH08091310
Xe lu rung SAKAI CR271
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Xe lu rung SAKAI CR271

MÃ: CH08091311
Xe lu rung SAKAI SW200;230;250
Xe lu rung SAKAI SW200;230;250

Xe lu rung SAKAI SW200;230;250

MÃ: CH08091312
Xe lu rung SAKAI SW502S-1; 352S-1
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Xe lu rung SAKAI SW502S-1; 352S-1

MÃ: CH08091314
Xe lu rung SAKAI SW652-1; 652-1K Series
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Xe lu rung SAKAI SW652-1; 652-1K Series

MÃ: CH08091315
Xe lu rung SAKAI SW800 series
LIÊN HỆ: 0919252691

Xe lu rung SAKAI SW800 series

MÃ: CH1709132
Xe lu rung SAKAI SW850
LIÊN HỆ: 0919252691

Xe lu rung SAKAI SW850

MÃ: CH1709133
Xe lu rung SAKAI SW900
LIÊN HỆ: 0919252691

Xe lu rung SAKAI SW900

MÃ: CH1709134
Xe lu rung SAKAI TW200;230;250
LIÊN HỆ: 0919252691

Xe lu rung SAKAI TW200;230;250

MÃ: CH1709135
Xe lu rung SAKAI TW320-1;330-1
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Xe lu rung SAKAI TW320-1;330-1

MÃ: CH1709136
Xe lu rung SAKAI TW502S-1;352S-1
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Xe lu rung SAKAI TW502S-1;352S-1

MÃ: CH1709137
Lu bánh lốp SAKAI GW750
LIÊN HỆ: 0919252691

Lu bánh lốp SAKAI GW750

MÃ: CH1909131
Lu bánh lốp SAKAI TS160-2
(Trọng lượng làm việc: 2.900 kg)
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Lu bánh lốp SAKAI TS160-2

MÃ: CHTS160-2
Lu bánh lốp SAKAI TS200
(Trọng lượng làm việc: 15.000 kg)
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Lu bánh lốp SAKAI TS200

MÃ: CHTS200
Lu bánh lốp SAKAI TZ701-1
(Trọng lượng làm việc: 15.000 kg)

Lu bánh lốp SAKAI TZ701-1

MÃ: CHTZ701-1
backtop