SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
Đang nâng cấp
18-10-2018 07:39:46

Chưa qua sử dụng

Cần trục; Xe cẩu TADANO GTC-400EX
(Sức nâng: 40 tấn)
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Cần trục; Xe cẩu TADANO GTC-400EX

MÃ: CHGTC-400EX
Cần trục; Xe cẩu TADANO ATF 400G-6
(Sức nâng: 400 tấn)
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Cần trục; Xe cẩu TADANO ATF 400G-6

MÃ: CHATF 400G-6
Cần trục; Xe cẩu TADANO GR-500EX
(Sức nâng: 50 tấn)
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Cần trục; Xe cẩu TADANO GR-500EX

MÃ: CHGR-500EX
Cần trục; Xe cẩu TADANO GT-550E-2
(Sức nâng: 55 tấn)
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Cần trục; Xe cẩu TADANO GT-550E-2

MÃ: CHGT-550E-2
Cần trục; Xe cẩu TADANO GR-550EX
(Sức nâng: 55 tấn)
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Cần trục; Xe cẩu TADANO GR-550EX

MÃ: CHGR-550EX
Cần trục; Xe cẩu TADANO GR-600EX
(Sức nâng: 60 tấn)
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Cần trục; Xe cẩu TADANO GR-600EX

MÃ: CHGR-600EX
Cần trục; Xe cẩu TADANO GTC-700EX
(Sức nâng: 70 tấn)
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Cần trục; Xe cẩu TADANO GTC-700EX

MÃ: CHGTC-700EX
Cần trục; Xe cẩu TADANO GR-700EX
(Sức nâng: 70 tấn)
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Cần trục; Xe cẩu TADANO GR-700EX

MÃ: CHGR-700EX
Cần trục; Xe cẩu TADANO GR-800EX
(Sức nâng: 80 tấn)
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Cần trục; Xe cẩu TADANO GR-800EX

MÃ: CHGR-800EX
Cần trục; Xe cẩu TADANO GTC-1000EX
(Sức nâng: 100 tấn)
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Cần trục; Xe cẩu TADANO GTC-1000EX

MÃ: CHGTC-1000EX
Xe lu rung SAKAI SW770 serials
LIÊN HỆ: 0919252691

Xe lu rung SAKAI SW770 serials

MÃ: CH1709131
Xe lu rung SAKAI MODEL CV550D-550DV-550T
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Xe lu rung SAKAI MODEL CV550D-550DV-550T

MÃ: CH0809131
Xe lu rung SAKAI SV201D
(Lực rung của trống: 2200 kG)
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Xe lu rung SAKAI SV201D

MÃ: CH0809132
Xe lu rung SAKAI SV201TB
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Xe lu rung SAKAI SV201TB

MÃ: CH0809133
Xe lu rung SAKAI SV201T-TF
Liên hệ nhận báo giá: xnkvinhcuu@gmail.com

Xe lu rung SAKAI SV201T-TF

MÃ: CH0809134
Xe lu rung SAKAI SV520 series
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Xe lu rung SAKAI SV520 series

MÃ: CH0809137
Xe lu rung SAKAI SV620 series
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Xe lu rung SAKAI SV620 series

MÃ: CH0809136
Xe lu rung SAKAI SV700D-T-TF
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Xe lu rung SAKAI SV700D-T-TF

MÃ: CH0809138
backtop