SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
Đang nâng cấp
18-10-2018 07:14:09

Chưa qua sử dụng

XE LU RÁC, MÁY ĐẦM RÁC BC462 EB
Trọng lượng làm việc 21,3 tấn
XE LU RÁC, MÁY ĐẦM RÁC BC462 EB

XE LU RÁC, MÁY ĐẦM RÁC BC462 EB

MÃ: MC-BC462 EB
XE LU RÁC, MÁY ĐẦM RÁC BC473 EB-4
Trọng lượng làm việc 26 tấn
XE LU RÁC, MÁY ĐẦM RÁC BC473 EB-4

XE LU RÁC, MÁY ĐẦM RÁC BC473 EB-4

MÃ: MC-BC473 EB-4
XE LU RÁC, MÁY ĐẦM RÁC BC772 EB-2
Trọng lượng làm việc 35,3 tấn
XE LU RÁC, MÁY ĐẦM RÁC BC772 EB-2

XE LU RÁC, MÁY ĐẦM RÁC BC772 EB-2

MÃ: MC-BC772 EB-2
MÁY ĐẦM RÁC BC772EB-4
Trọng lượng làm việc 35.8 tấn
 MÁY ĐẦM RÁC BC772EB-4

MÁY ĐẦM RÁC BC772EB-4

MÃ: MC-BC772EB-4
Cần trục; Xe cẩu TADANO ATF 40G-4
(Sức nâng: 40 tấn)
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Cần trục; Xe cẩu TADANO ATF 40G-4

MÃ: CHATF 40G-4
Cần trục; Xe cẩu TADANO ATF 50G-4
(Sức nâng: 50 tấn)
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Cần trục; Xe cẩu TADANO ATF 50G-4

MÃ: CHATF 50G-4
Cần trục; Xe cẩu TADANO ATF 70G-4
(Sức nâng: 70 tấn)
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Cần trục; Xe cẩu TADANO ATF 70G-4

MÃ: CHATF 70G-4
Cần trục; Xe cẩu TADANO ATF 90G-4
(Sức nâng: 90 tấn)
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Cần trục; Xe cẩu TADANO ATF 90G-4

MÃ: CHATF 90G-4
Cần trục; Xe cẩu TADANO ATF 110G-5
(Sức nâng: 110 tấn)
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Cần trục; Xe cẩu TADANO ATF 110G-5

MÃ: CHATF 110G-5
Cần trục; Xe cẩu TADANO GR-300EX
(Sức nâng: 30 tấn)
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Cần trục; Xe cẩu TADANO GR-300EX

MÃ: CHGR-300EX
Cần trục; Xe cẩu TADANO GR-120NL
(Sức nâng: 12 tấn)
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Cần trục; Xe cẩu TADANO GR-120NL

MÃ: CHGR-120NL
Cần trục; Xe cẩu TADANO ATF 130G-5
(Sức nâng: 130 tấn)
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Cần trục; Xe cẩu TADANO ATF 130G-5

MÃ: CHATF 130G-5
Cần trục; Xe cẩu TADANO GR-1450EX
(Sức nâng: 145 tấn)
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Cần trục; Xe cẩu TADANO GR-1450EX

MÃ: CHGR-1450EX
Cần trục; Xe cẩu TADANO ATF 180G-5
(Sức nâng: 180 tấn)
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Cần trục; Xe cẩu TADANO ATF 180G-5

MÃ: CHATF 180G-5
Cần trục; Xe cẩu TADANO ATF 220G-5
(Sức nâng: 220 tấn)
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Cần trục; Xe cẩu TADANO ATF 220G-5

MÃ: CHATF 220G-5
Cần trục; Xe cẩu TADANO TL300E
(Sức nâng: 30 tấn)
ĐÃ BÁN

Cần trục; Xe cẩu TADANO TL300E

MÃ: CHTL300E
Cần trục; Xe cẩu TADANO GTC-300EX
(Sức nâng: 27 tấn)
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Cần trục; Xe cẩu TADANO GTC-300EX

MÃ: CHGTC-300EX
Cần trục; Xe cẩu TADANO GT-350E-2
(Sức nâng: 35 tấn)
Liên hệ: xnkvinhcuu@gmail.com 

Cần trục; Xe cẩu TADANO GT-350E-2

MÃ: CHGT-350E-2
backtop