SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
Đang nâng cấp
18-10-2018 08:06:39

Chưa qua sử dụng

MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 85Z5
Dung tích gầu: 3.2 m3
MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 85Z5

MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 85Z5

MÃ: MC-85Z5
MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 90Z5
Dung tích gầu: 3.2 m3
MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 90Z5

MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 90Z5

MÃ: MC-90Z5
MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 90Z6
Dung tích gầu: 3.4 m3
MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 90Z6

MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 90Z6

MÃ: MC-90Z6
XÚC LẬT HYUNDAI HL770-9S
Dung tích gầu: 3.6 m3
XÚC LẬT HYUNDAI HL770-9S

XÚC LẬT HYUNDAI HL770-9S

MÃ: OTH-HL770-9S
XÚC LẬT HYUNDAI HL770XTD-9S
Dung tích gầu: 3.9 m3
XÚC LẬT HYUNDAI HL770XTD-9S

XÚC LẬT HYUNDAI HL770XTD-9S

MÃ: OTH- HL770XTD-9S
MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 95ZV-2
Dung tích gầu: 4.5m3
MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 95ZV-2

MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 95ZV-2

MÃ: MC-95ZV-2
XÚC LẬT HYUNDAI HL780-9S
Dung tích gầu: 4.8 m3
XÚC LẬT HYUNDAI HL780-9S

XÚC LẬT HYUNDAI HL780-9S

MÃ: OTH-HL780-9S
XÚC LẬT HYUNDAI HL780XTD-9S
Dung tích gầu: 4,8 m3
XÚC LẬT HYUNDAI HL780XTD-9S

XÚC LẬT HYUNDAI HL780XTD-9S

MÃ: OTH-HL780XTD-9S
MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 115ZV-2
Dung tích gầu: 6.0 m3
MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 115ZV-2

MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 115ZV-2

MÃ: MC-115ZV-2
LU RUNG BÁNH LỐP BOMAG 9 TẤN BW 211 D-40
Trọng lượng làm việc 9 tấn, lực rung 24 tấn
LU RUNG BÁNH LỐP BOMAG 9 TẤN  BW 211 D-40

LU RUNG BÁNH LỐP BOMAG 9 TẤN BW 211 D-40

MÃ: MC-BW 211 D-40
LU TĨNH 10 TẤN BOMAG BW 161 AD-4
Trọng lượng làm việc 10 tấn, lực rung 12,8 tấn
LU TĨNH 10 TẤN BOMAG BW 161 AD-4

LU TĨNH 10 TẤN BOMAG BW 161 AD-4

MÃ: MC-BW 161 AD-4
LU RUNG CHÂN CỪU BOMAG BW 211 PD-40
Trọng lượng làm việc 11,3 tấn, lực rung 28 tấn
LU RUNG CHÂN CỪU BOMAG BW 211 PD-40

LU RUNG CHÂN CỪU BOMAG BW 211 PD-40

MÃ: MC-BW 211 PD-40
LU RUNG BÁNH THÉP BOMAG BW 202 AD-4
Trọng lượng làm việc 11,4 tấn
LU RUNG BÁNH THÉP BOMAG BW 202 AD-4

LU RUNG BÁNH THÉP BOMAG BW 202 AD-4

MÃ: MC-BW 202 AD-4
LU RUNG BÁNH LỐP BOMAG 12 TẤN BW 213 D-40
Trọng lượng làm việc 12 tấn, lực rung 28 tấn
LU RUNG BÁNH LỐP BOMAG 12 TẤN BW 213 D-40

LU RUNG BÁNH LỐP BOMAG 12 TẤN BW 213 D-40

MÃ: MC-BW 213 D-40
LU RUNG BÁNH THÉP 13 TẤN BOMAG BW 203 AD-4
Trọng lượng làm việc 13 tấn,
LU RUNG BÁNH THÉP 13 TẤN BOMAG BW 203 AD-4

LU RUNG BÁNH THÉP 13 TẤN BOMAG BW 203 AD-4

MÃ: MC-BW 203 AD-4
LU RUNG CHÂN CỪU BOMAG BW 213 PD-40
Trọng lượng làm việc 13 tấn, lực rung 28 tấn
LU RUNG CHÂN CỪU BOMAG BW 213 PD-40

LU RUNG CHÂN CỪU BOMAG BW 213 PD-40

MÃ: MC-BW 213 PD-40
LU RUNG BÁNH LỐP BOMAG 15 TẤN BW 216 D-40
Trọng lượng làm việc 15,2 tấn, lực rung 28 tấn
LU RUNG BÁNH LỐP BOMAG 15 TẤN BW 216 D-40

LU RUNG BÁNH LỐP BOMAG 15 TẤN BW 216 D-40

MÃ: MC-BW 216 D-40
LU RUNG CHÂN CỪU BOMAG BW 216 PD-40
Trọng lượng làm việc 15,7 tấn, lực rung 28 tấn
LU RUNG CHÂN CỪU BOMAG BW 216 PD-40

LU RUNG CHÂN CỪU BOMAG BW 216 PD-40

MÃ: MC-BW 216 PD-40
backtop