SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
Đang nâng cấp
18-10-2018 22:42:47

Chưa qua sử dụng

MÁY XÚC ĐÀO BÁNH XÍCH R330LC-9S
Dung tích gầu: 1.44m3
MÁY XÚC ĐÀO BÁNH XÍCH R330LC-9S

MÁY XÚC ĐÀO BÁNH XÍCH R330LC-9S

MÃ: OTH-R330LC-9S
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R380LC-9SH
Dung tích gầu: 1.62m3
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R380LC-9SH

MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R380LC-9SH

MÃ: OTH-R380LC-9SH
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R520LC-9S
Dung tích gầu: 2.15 m3
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R520LC-9S

MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R520LC-9S

MÃ: OTH-R520LC-9S
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R480LC-9S
Dung tích gầu: 2.15m3
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R480LC-9S

MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R480LC-9S

MÃ: OTH-R480LC-9S
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R800LC-9
Dung tích gầu: 4.53m3
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R800LC-9

MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R800LC-9

MÃ: OTH-R800LC-9
MÁY XÚC ĐÀO BÁNH XÍCH HUYNDAI R1200-9
Dung tích gầu: 6.7 m3
MÁY XÚC ĐÀO BÁNH XÍCH HUYNDAI R1200-9

MÁY XÚC ĐÀO BÁNH XÍCH HUYNDAI R1200-9

MÃ: OTH-R1200-9
XÚC LẬT KAWASAKI 60ZV
Dung tích gầu: 1.6m3
XÚC LẬT KAWASAKI 60ZV

XÚC LẬT KAWASAKI 60ZV

MÃ: MC-60ZV
XÚC LẬT HYUNDAI HL730-9S
Dung tích gầu: 1.7 m3
XÚC LẬT HYUNDAI HL730-9S

XÚC LẬT HYUNDAI HL730-9S

MÃ: OTH-HL730-9S
XÚC LẬT HYUNDAI HL730XTD-9S
Dung tích gầu: 1,7 m3
XÚC LẬT HYUNDAI HL730XTD-9S

XÚC LẬT HYUNDAI HL730XTD-9S

MÃ: OTH-HL730XTD-9S
XÚC LẬT KAWASAKI 70ZIV-2
Dung tích gầu: 2 m3
XÚC LẬT KAWASAKI 70ZIV-2

XÚC LẬT KAWASAKI 70ZIV-2

MÃ: MC-70ZIV-2
MÁY XÚC LẬT HL740-9S
Dung tích gầu: 2 m3
MÁY XÚC LẬT HL740-9S

MÁY XÚC LẬT HL740-9S

MÃ: OTH-HL740-9S
MÁY XÚC LẬT HYUNDAI HL740XTD-9S
Dung tích gầu: 2 m3
MÁY XÚC LẬT HYUNDAI HL740XTD-9S

MÁY XÚC LẬT HYUNDAI HL740XTD-9S

MÃ: OTH-HL740XTD-9S
MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 70Z6
Dung tích gầu: 2.2 m3
MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 70Z6

MÁY XÚC LẬT KAWASAKI 70Z6

MÃ: MC-70Z6
XE XÚC LẬT KAWASAKI 80Z5
Dung tích gầu: 2.6 m3
XE XÚC LẬT KAWASAKI 80Z5

XE XÚC LẬT KAWASAKI 80Z5

MÃ: MC-80Z5
XÚC LẬT HYUNDAI HL757-9S
Dung tích gầu: 2.6 m3
XÚC LẬT HYUNDAI HL757-9S

XÚC LẬT HYUNDAI HL757-9S

MÃ: OTH-HL757-9S
XÚC LẬT HYUNDAI HL757XTD-9S
Dung tích gầu: 2.6 m3
XÚC LẬT HYUNDAI HL757XTD-9S

XÚC LẬT HYUNDAI HL757XTD-9S

MÃ: OTH-HL757XTD-9S
MÁY XÚC LẬT HYUNDAI HL760XTD-9S
Dung tích gầu: 3.0 m3
MÁY XÚC LẬT HYUNDAI HL760XTD-9S

MÁY XÚC LẬT HYUNDAI HL760XTD-9S

MÃ: OTH-HL760XTD-9S
XÚC LẬT HYUNDAI HL760-9S
Dung tích gầu: 3.0 m3

XÚC LẬT HYUNDAI HL760-9S

MÃ: OTH-HL760-9S
backtop