SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
Đang nâng cấp
15-11-2018 17:46:58

Chưa qua sử dụng

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HYUNDAI R60W-9S
Dung tích gầu: 0.18m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HYUNDAI R60W-9S

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HYUNDAI R60W-9S

MÃ: DO070-R60W-9S
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HYUNDAI R140W-9S
Dung tích gầu: 0.58m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HYUNDAI R140W-9S

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HYUNDAI R140W-9S

MÃ: DO105-R140W-9S
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HYUNDAI R180W-9S
Dung tích gầu: 0.76m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HYUNDAI R180W-9S

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HYUNDAI R180W-9S

MÃ: DO107- R180W-9S
XE CUỐC BÁNH LỐP HYUNDAI R210W-9S
Dung tích gầu: 0.8m3
XE CUỐC BÁNH LỐP HYUNDAI R210W-9S

XE CUỐC BÁNH LỐP HYUNDAI R210W-9S

MÃ: DO220-R210W-9S
MÁY ĐÀO MINI HYUNDAI R35Z-7
Dung tích gầu: 0.11m3
MÁY ĐÀO MINI HYUNDAI R35Z-7

MÁY ĐÀO MINI HYUNDAI R35Z-7

MÃ: DO-R35Z-7
MÁY ĐÀO MINI HYUNDAI R60-9S
Dung tích gầu: 0.18m3
MÁY ĐÀO MINI HYUNDAI R60-9S

MÁY ĐÀO MINI HYUNDAI R60-9S

MÃ: DO-R60-9S
MÁY ĐÀO MINI BÁNH XÍCH HYUNDAI R80-7
Dung tích gầu: 0.28m3
MÁY ĐÀO MINI BÁNH XÍCH HYUNDAI R80-7

MÁY ĐÀO MINI BÁNH XÍCH HYUNDAI R80-7

MÃ: DO057-R80-7
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R110-7
Dung tích gầu: 0.45m3
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R110-7

MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R110-7

MÃ: DO085-R110-7
MÁY ĐÀO CẦN DÀI R220LC-9S LR
Dung tích gầu: 0.52m3
MÁY ĐÀO CẦN DÀI R220LC-9S LR

MÁY ĐÀO CẦN DÀI R220LC-9S LR

MÃ: DO-R220LC-9S LR
MÁY ĐÀO CẦN DÀI HYUNDAI R300LC-9S LR
Dung tích gầu: 0.52m3
MÁY ĐÀO CẦN DÀI HYUNDAI R300LC-9S LR

MÁY ĐÀO CẦN DÀI HYUNDAI R300LC-9S LR

MÃ: DO-R300LC-9S LR
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R140LC-9S
Dung tích gầu: 0.58m3
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R140LC-9S

MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R140LC-9S

MÃ: DO096-R140LC-9S
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH R160LC-9S
Dung tích gầu: 0.7m3
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH R160LC-9S

MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH R160LC-9S

MÃ: DO100-R160LC-9S
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R180LC-9S
Dung tích gầu: 0.76m3
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R180LC-9S

MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R180LC-9S

MÃ: DO-R180LC-9S
MÁY ĐÀO TRUNG QUỐC XGMA XG822LC
Dung tích gầu: 0.9 m3
MÁY ĐÀO TRUNG QUỐC XGMA XG822LC

MÁY ĐÀO TRUNG QUỐC XGMA XG822LC

MÃ: RY190-XG822LC
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R220LC-9S
Dung tích gầu: 0.92m3
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R220LC-9S

MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R220LC-9S

MÃ: DO-R220LC-9S
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R260LC-9S
Dung tích gầu: 1.08m3
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R260LC-9S

MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R260LC-9S

MÃ: OTH-R260LC-9S
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH NEW R220LC-9S
Dung tích gầu: 1.1m3
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH NEW R220LC-9S

MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH NEW R220LC-9S

MÃ: OTH-NEW R220LC-9S
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R300LC-9S
Dung tích gầu: 1.27m3
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R300LC-9S

MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R300LC-9S

MÃ: OTH-R300LC-9S
backtop