máy đào bánh lốp, máy đào bánh xích, xúc lật, xe bang, máy ủi, xe lu

máy đào bánh lốp, máy đào bánh xích, xúc lật, xe bang, máy ủi, xe lu

TU VẤN KỸ THUẬT
0988.186.098 (Mr. Khải) 0979.825.514 (Mr Thao)
25-09-2017 07:54:44

Chưa qua sử dụng

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HYUNDAI R60W-9S
Dung tích gầu: 0.18m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HYUNDAI R60W-9S

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HYUNDAI R60W-9S

MÃ: OTH-R60W-9S
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HYUNDAI R140W-9S
Dung tích gầu: 0.58m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HYUNDAI R140W-9S

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HYUNDAI R140W-9S

MÃ: OTH-R140W-9S
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HYUNDAI R180W-9S
Dung tích gầu: 0.76m3
MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HYUNDAI R180W-9S

MÁY ĐÀO BÁNH LỐP HYUNDAI R180W-9S

MÃ: OTH- R180W-9S
XE CUỐC BÁNH LỐP HYUNDAI R210W-9S
Dung tích gầu: 0.8m3
XE CUỐC BÁNH LỐP HYUNDAI R210W-9S

XE CUỐC BÁNH LỐP HYUNDAI R210W-9S

MÃ: OTH-R210W-9S
MÁY ĐÀO MINI HYUNDAI R35Z-7
Dung tích gầu: 0.11m3
MÁY ĐÀO MINI HYUNDAI R35Z-7

MÁY ĐÀO MINI HYUNDAI R35Z-7

MÃ: OTH-R35Z-7
MÁY ĐÀO MINI HYUNDAI R60-9S
Dung tích gầu: 0.18m3
MÁY ĐÀO MINI HYUNDAI R60-9S

MÁY ĐÀO MINI HYUNDAI R60-9S

MÃ: OTH-R60-9S
MÁY ĐÀO MINI BÁNH XÍCH HYUNDAI R80-7
Dung tích gầu: 0.28m3
MÁY ĐÀO MINI BÁNH XÍCH HYUNDAI R80-7

MÁY ĐÀO MINI BÁNH XÍCH HYUNDAI R80-7

MÃ: OTH-R80-7
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R110-7
Dung tích gầu: 0.45m3
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R110-7

MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R110-7

MÃ: OTH-R110-7
MÁY ĐÀO CẦN DÀI R220LC-9S LR
Dung tích gầu: 0.52m3
MÁY ĐÀO CẦN DÀI R220LC-9S LR

MÁY ĐÀO CẦN DÀI R220LC-9S LR

MÃ: OTH-R220LC-9S LR
MÁY ĐÀO CẦN DÀI HYUNDAI R300LC-9S LR
Dung tích gầu: 0.52m3
MÁY ĐÀO CẦN DÀI HYUNDAI R300LC-9S LR

MÁY ĐÀO CẦN DÀI HYUNDAI R300LC-9S LR

MÃ: OTH-R300LC-9S LR
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R140LC-9S
Dung tích gầu: 0.58m3
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R140LC-9S

MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R140LC-9S

MÃ: OTH-R140LC-9S
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH R160LC-9S
Dung tích gầu: 0.7m3
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH R160LC-9S

MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH R160LC-9S

MÃ: OTH-R160LC-9S
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R180LC-9S
Dung tích gầu: 0.76m3
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R180LC-9S

MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R180LC-9S

MÃ: OTH-R180LC-9S
MÁY ĐÀO TRUNG QUỐC XGMA XG822LC
Dung tích gầu: 0.9 m3
MÁY ĐÀO TRUNG QUỐC XGMA XG822LC

MÁY ĐÀO TRUNG QUỐC XGMA XG822LC

MÃ: RY190-XG822LC
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R220LC-9S
Dung tích gầu: 0.92m3
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R220LC-9S

MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R220LC-9S

MÃ: OTH-R220LC-9S
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R260LC-9S
Dung tích gầu: 1.08m3
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R260LC-9S

MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R260LC-9S

MÃ: OTH-R260LC-9S
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH NEW R220LC-9S
Dung tích gầu: 1.1m3
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH NEW R220LC-9S

MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH NEW R220LC-9S

MÃ: OTH-NEW R220LC-9S
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R300LC-9S
Dung tích gầu: 1.27m3
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R300LC-9S

MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HYUNDAI R300LC-9S

MÃ: OTH-R300LC-9S
backtop