SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
Đang nâng cấp
15-11-2018 17:18:47

CẦN TRỤC BÁNH XÍCH MINI

CẨU KOMATSU 5 TẤN LC1285-1E
Sức nâng: 5 tấn
CẨU KOMATSU 5 TẤN LC1285-1E

CẨU KOMATSU 5 TẤN LC1285-1E

MÃ: DH-1009
CẨU BÁNH XÍCH MINI KOBELCO CK90UR
Sức nâng: 5 tấn
CẨU BÁNH XÍCH MINI KOBELCO CK90UR

CẨU BÁNH XÍCH MINI KOBELCO CK90UR

MÃ: DH-00137-18508
CẦU BÁNH XÍCH MINI SUMOITOMO SC50
Sức nâng: 5 tấn
CẦU BÁNH XÍCH MINI SUMOITOMO SC50

CẦU BÁNH XÍCH MINI SUMOITOMO SC50

MÃ: DH-5211-15508
CẨU BÁNH XÍCH MINI KOMATSU LC755-3
Sức nâng: 5 tấn
CẨU BÁNH XÍCH MINI KOMATSU LC755-3

CẨU BÁNH XÍCH MINI KOMATSU LC755-3

MÃ: DH-20083-17808
CẨU BÁNH XÍCH MINI IHI CCH50T
SỨC NÂNG: 5 TẤN
CẨU BÁNH XÍCH MINI IHI CCH50T

CẨU BÁNH XÍCH MINI IHI CCH50T

MÃ: DH-HF515-15008
CẨU BÁNH XÍCH MINI KOMATSU CC505
Sức nâng: 5 tấn
CẨU BÁNH XÍCH MINI KOMATSU CC505

CẨU BÁNH XÍCH MINI KOMATSU CC505

MÃ: DH-55013-16808
CẨU BÁNH XÍCH MINI 5 TẤN LC605-2
Sức nâng: 5 tấn
CẨU BÁNH XÍCH MINI 5 TẤN LC605-2

CẨU BÁNH XÍCH MINI 5 TẤN LC605-2

MÃ: DH-40071
CẨU BÁNH XÍCH KOMATSU LC1285-1E
Sức nâng: 5 tấn
CẨU BÁNH XÍCH KOMATSU LC1285-1E

CẨU BÁNH XÍCH KOMATSU LC1285-1E

MÃ: DH-1039-78508
CẨU BÁNH XÍCH 5 TẤN KOMATSU LC1285-1E
Sức nâng: 5 tấn
CẨU BÁNH XÍCH 5 TẤN KOMATSU LC1285-1E

CẨU BÁNH XÍCH 5 TẤN KOMATSU LC1285-1E

MÃ: DH-1003-78007
CẨU BÁNH XÍCH MINI HITACHI EX75URT-5
Sức nâng: 5 tấn
CẨU BÁNH XÍCH MINI HITACHI EX75URT-5

CẨU BÁNH XÍCH MINI HITACHI EX75URT-5

MÃ: DH-00117-18508
CẨU BÁNH XÍCH MINI IHI CCH50T(1)
SỨC NÂNG 5 TẤN
CẨU BÁNH XÍCH MINI IHI CCH50T(1)

CẨU BÁNH XÍCH MINI IHI CCH50T(1)

MÃ: DH-HF515-15008
CẨU BÁNH XÍCH MINI SUMITOMO SC50
Sức nâng: 5 tấn
CẨU BÁNH XÍCH MINI SUMITOMO SC50

CẨU BÁNH XÍCH MINI SUMITOMO SC50

MÃ: DH-5319-15508
CẨU BÁNH XÍCH MINI KOMATSU LC755-2
Sức nâng: 5 tấn
CẨU BÁNH XÍCH MINI KOMATSU LC755-2

CẨU BÁNH XÍCH MINI KOMATSU LC755-2

MÃ: DH-00134-17808
CẦU BÁNH XÍCH MINI KOMATSU LC755-2(1)
Sức nâng: 5 tấn
CẦU BÁNH XÍCH MINI KOMATSU LC755-2(1)

CẦU BÁNH XÍCH MINI KOMATSU LC755-2(1)

MÃ: DH-20070-17808
CẦN TRỤC HITACHI TH55
(Sức nâng: 18 tấn)
LIÊN HỆ: 0988186098
CẦN TRỤC HITACHI TH55

CẦN TRỤC HITACHI TH55

MÃ: CXTH55 00101
CẨU MINI HITACHI EX75URT
Sức nâng: 5 tấn
CẨU MINI HITACHI EX75URT

CẨU MINI HITACHI EX75URT

MÃ: DH-00009
CẨU KOBELCO SK60CR
CẨU KOBELCO SK60CR

CẨU KOBELCO SK60CR

MÃ: CGSK60CR 16118
CẦN TRỤC BÁNH XÍCH KOBELCO 7150
(Sức nâng: 150 tấn)
ĐÃ BÁN 
CẦN TRỤC BÁNH XÍCH KOBELCO 7150

CẦN TRỤC BÁNH XÍCH KOBELCO 7150

MÃ: CB7150 00288
backtop