SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
Đang nâng cấp
18-10-2018 22:53:07

CẦN TRỤC BÁNH XÍCH 30; 35; 45; 50 … TẤN

Cần trục; xe cẩu KOBELCO A837 7055
Hook 55t, 19t, BH
LIÊN HỆ 0988186098 
Cần trục; xe cẩu KOBELCO A837 7055

Cần trục; xe cẩu KOBELCO A837 7055

MÃ: QUA837 7055
Cần trục; xe cẩu KOBELCO A838 7055-2
Hook 55t, 32t, 19t, SwH
LIÊN HỆ 0988186098 
Cần trục; xe cẩu KOBELCO A838 7055-2

Cần trục; xe cẩu KOBELCO A838 7055-2

MÃ: QUA838 7055-2
Cần trục; xe cẩu KOBELCO A839 7055-2
Hook 55t, 32t, BH
LIÊN HỆ 0988186098 
Cần trục; xe cẩu KOBELCO A839 7055-2

Cần trục; xe cẩu KOBELCO A839 7055-2

MÃ: QUA839 7055-2
Cần trục; xe cẩu KOBELCO A840 7080
Hook 80t, 50t, 30t, BH
LIÊN HỆ 0988186098 
Cần trục; xe cẩu KOBELCO A840 7080

Cần trục; xe cẩu KOBELCO A840 7080

MÃ: QUA840 7080
backtop