SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
Đang nâng cấp
15-11-2018 18:11:33

CẦN TRỤC BÁNH XÍCH 30; 35; 45; 50 … TẤN

CẦN TRỤC BÁNH XÍCH IHI CCH500
(Sức nâng: 50 tấn)
LIÊN HỆ: 0988186098
CẦN TRỤC BÁNH XÍCH IHI CCH500

CẦN TRỤC BÁNH XÍCH IHI CCH500

MÃ: CXCCH500 26807
CẦN TRỤC BÁNH XÍCH HITACHI PD7
(Sức nâng: 50 tấn)
ĐÃ BÁN 
CẦN TRỤC BÁNH XÍCH HITACHI PD7

CẦN TRỤC BÁNH XÍCH HITACHI PD7

MÃ: CBPD7 222
Cần trục; Xe cẩu MITSUBISHI MS070-2
(Sức nâng: 2.9 tấn)
ĐÃ BÁN
Cần trục; Xe cẩu MITSUBISHI MS070-2

Cần trục; Xe cẩu MITSUBISHI MS070-2

MÃ: CGMS070-2 4426
CẦN TRỤC BÁNH XÍCH HITACHI CX500
(Sức nâng: 50 tấn)
LIÊN HỆ: 0988186098
CẦN TRỤC BÁNH XÍCH HITACHI CX500

CẦN TRỤC BÁNH XÍCH HITACHI CX500

MÃ: CX500 243P002241
CẦN TRỤC HITACHI EX60T-2 00115
ĐÃ BÁN
CẦN TRỤC HITACHI EX60T-2 00115

CẦN TRỤC HITACHI EX60T-2 00115

MÃ: CGEX60T-2 00115
CẦN TRỤC BÁNH XÍCH SUMITOMO LS120RH-5
(Sức nâng: 60 tấn)
ĐÃ BÁN 
CẦN TRỤC BÁNH XÍCH SUMITOMO LS120RH-5

CẦN TRỤC BÁNH XÍCH SUMITOMO LS120RH-5

MÃ: CBLS120RH 0115
Cần trục; Xe cẩu HITACHI KH300-3
(Sức nâng: 80.0 tấn)
LIÊN HỆ: 0918448888 
Cần trục; Xe cẩu HITACHI KH300-3

Cần trục; Xe cẩu HITACHI KH300-3

MÃ: CXKH300-3
Cần trục; Xe cẩu HITACHI KH500-3
(Sức nâng: 100 tấn)
LIÊN HỆ: 0918448888 
Cần trục; Xe cẩu HITACHI KH500-3

Cần trục; Xe cẩu HITACHI KH500-3

MÃ: CXKH500-3 0298
Cần trục; Xe cẩu IHI DCH900
(Sức nâng: 90,0 tấn)
ĐÃ BÁN
Cần trục; Xe cẩu IHI DCH900

Cần trục; Xe cẩu IHI DCH900

MÃ: CXDCH900 HN219
Cần trục bánh xích HITACHI KH230
(Sức nâng: 60,0 tấn)
LIÊN HỆ: 0918448888 
Cần trục bánh xích HITACHI KH230

Cần trục bánh xích HITACHI KH230

MÃ: CXKH230 0306
Cần trục SUMITOMO LS238RH-5
(Sức nâng: 100 tấn)
LIÊN HỆ: 0918448888 
Cần trục SUMITOMO LS238RH-5

Cần trục SUMITOMO LS238RH-5

MÃ: CXLS238RH-5
CẦN TRỤC NIPPON SHARYO ED5500
(Sức nâng: 50 tấn)
LIÊN HỆ: 0988186098
CẦN TRỤC NIPPON SHARYO ED5500

CẦN TRỤC NIPPON SHARYO ED5500

MÃ: CXED5500 E90901
Cần trục; xe cẩu KOBELCO A836 7055
Hook 55t, 32t, 19t, BH
LIÊN HỆ 0988186098 
Cần trục; xe cẩu KOBELCO A836 7055

Cần trục; xe cẩu KOBELCO A836 7055

MÃ: QUA836 7055
Cần trục bánh xích IHI CH400
(Sức nâng: 40 Tấn)
LIÊN HỆ 0988186098 
Cần trục bánh xích IHI CH400

Cần trục bánh xích IHI CH400

MÃ: QUCH400 25228
Cần trục bánh xích HITACHI PD100
(Sức nâng: 50 Tấn)
LIÊN HỆ 0988186098 
Cần trục bánh xích HITACHI PD100

Cần trục bánh xích HITACHI PD100

MÃ: QUPD100 265-0523
Cần trục bánh xích SUMITOMO LS120RHD-5
(Sức nâng: 60 Tấn)
LIÊN HỆ 0988186098 
Cần trục bánh xích SUMITOMO LS120RHD-5

Cần trục bánh xích SUMITOMO LS120RHD-5

MÃ: QULS120RHD-5
Cần trục bánh xích American 7250
(Sức nâng: 60 Tấn)
LIÊN HỆ 0988186098 
Cần trục bánh xích  American 7250

Cần trục bánh xích American 7250

MÃ: DU7250
Cần trục bánh xích LIMA 2400B
(Sức nâng: 100 Tấn)
LIÊN HỆ 0988186098 
Cần trục bánh xích LIMA 2400B

Cần trục bánh xích LIMA 2400B

MÃ: DU2400B
backtop