SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

SIÊU THỊ XE VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI

TU VẤN KỸ THUẬT
Đang nâng cấp
15-11-2018 18:10:46

CẦN TRỤC BÁNH LỐP

CẨU BÁNH LỐP KOBELCO RK70
Sức nâng: 7 TẤN
CẨU BÁNH LỐP KOBELCO RK70

CẨU BÁNH LỐP KOBELCO RK70

MÃ: DH-10416-14008
CẨU BÁNH LỐP KOMATSU LW80-1
(Sức nâng: 8.0 tấn)
 CẨU BÁNH LỐP KOMATSU LW80-1

CẨU BÁNH LỐP KOMATSU LW80-1

MÃ: DH-10100-14509
CẦU BÁNH LỐP KOBELCO LK160
Sức nâng: 16 TẤN
CẦU BÁNH LỐP KOBELCO LK160

CẦU BÁNH LỐP KOBELCO LK160

MÃ: DH-3023-81308
CẨU BÁNH LỐP KOMATSU LW200L-1
CẨU 20 TẤN
CẨU BÁNH LỐP KOMATSU LW200L-1

CẨU BÁNH LỐP KOMATSU LW200L-1

MÃ: HNA-1118
CẨU BÁNH LỐP KATO KR-22H
Sức nâng: 22 TẤN
CẨU BÁNH LỐP KATO KR-22H

CẨU BÁNH LỐP KATO KR-22H

MÃ: DH-10151-11209
CẨU BÁNH LỐP KOMATSU LW250-2 (1)
Cần trục 25 tấn
CẨU BÁNH LỐP KOMATSU LW250-2 (1)

CẨU BÁNH LỐP KOMATSU LW250-2 (1)

MÃ: DH-10415-11009
CẦU BÁNH LỐP TADANO TR250-3
Sức nâng: 25 TẤN
CẦU BÁNH LỐP TADANO TR250-3

CẦU BÁNH LỐP TADANO TR250-3

MÃ: DH-0830-11009
CẨU BÁNH LỐP TADANO TR250E
Sức nâng: 25,0 tấn
CẨU BÁNH LỐP TADANO TR250E

CẨU BÁNH LỐP TADANO TR250E

MÃ: DH-30160-11009
CẢU BÁNH LỐP KOBELCO RK250-3
Sức nâng: 25.0 tấn
CẢU BÁNH LỐP KOBELCO RK250-3

CẢU BÁNH LỐP KOBELCO RK250-3

MÃ: DH-05111-11609
CẨU BÁNH LỐP KATO KR-25H
Sức nâng: 25,0 tấn
CẨU BÁNH LỐP KATO KR-25H

CẨU BÁNH LỐP KATO KR-25H

MÃ: DH-12648-91809
CẨU BÁNH LỐP KOBELCO RK250-3(1)
Sức nâng: 25,0 tấn
CẨU BÁNH LỐP KOBELCO RK250-3(1)

CẨU BÁNH LỐP KOBELCO RK250-3(1)

MÃ: DH-06184-11609
CẨU BÁNH LỐP TADANO TR250M-6
Sức nâng: 25,0 tấn
CẨU BÁNH LỐP TADANO TR250M-6

CẨU BÁNH LỐP TADANO TR250M-6

MÃ: DH-00106-12009
CẨU BÁNH LỐP KOMATSU LW250-2
Cần trục 25 tấn
CẨU BÁNH LỐP KOMATSU LW250-2

CẨU BÁNH LỐP KOMATSU LW250-2

MÃ: DH-10145-11009
CẨU BÁNH LỐP TADANO TR250
Sức nâng: 25,0 tấn
CẨU BÁNH LỐP TADANO TR250

CẨU BÁNH LỐP TADANO TR250

MÃ: DH-01093--19008
CẨU BÁNH LỐP KOBELCO RK350
Sức nâng: 35 TẤN
CẨU BÁNH LỐP KOBELCO RK350

CẨU BÁNH LỐP KOBELCO RK350

MÃ: DH-00070-12009
CẨU BÁNH LỐP TADANO TR400E
Sức nâng: 40 tấn
CẨU BÁNH LỐP TADANO TR400E

CẨU BÁNH LỐP TADANO TR400E

MÃ: DH-40083-12509
CẨU BÁNH LỐP KATO NK500
SỨC NÂNG 50 TẤN
CẨU BÁNH LỐP KATO NK500

CẨU BÁNH LỐP KATO NK500

MÃ: DH-20600-12009
CẨU BÁNH LỐP TADANO TR500-3(1)
Sức nâng: 50 tấn
CẨU BÁNH LỐP TADANO TR500-3(1)

CẨU BÁNH LỐP TADANO TR500-3(1)

MÃ: DH-40242-14008
backtop